I
Asamblea
Informació sobre aquesta votació
Títol/Pregunta: 6ª Elecciones a Magistrado
Estat: Finalitzada, fa (3 vots)
Creada o aprovada per: Sistema VirtualPol (automàtic, sense intervenció humana)
Tipus de votació: Eleccions (Vinculant)
Tipus de vot: Preferencial, repartir 5 punts (vot secret, opcions ordenades aleatoriament)
Poden votar: Tots els ciutadans de la plataforma Asamblea
Poden veure la votació: Tot el món (Internet)
Data de creació: 2017-10-23 20:00:00 (Fa )
Data de finalització: 2017-10-25 21:12:25 (Fa )
Participació: 2,65% (3 vots de 113 votants)
Durada: 2 dies
Propietats de la votació
Precisió: SI, el còmput dels vots es exacte.
Consistència: SI, el resultat es coherent i estable en el temps. Un cop finalitzades no es permet eliminar o modificar les votacions.
Democràcia: Autentificació sòlida mitjançant DNIe (i altres certificats) opcional, avançat sistema de vigilancia del cens d'elevada eficacia (demostrada des de 2008), amb supervisors del cens electes per democracia directa (cada 7 dies, mitjançant el vot de confiança).
Privacitat: SI, sempre que el servidor no es comprometi mentre la votació estigui activa. En finalitzar la votació es trenca la relació Usuari-Vot de forma definitiva i irreversible.
verificació: Molt elevada, gracies a les següents mesures de transparencia:
  1. Es permet verificar el sentit del propi vot mentre la votació està en curs.
  2. Comprobantes de voto que permiten verificar -más allá de toda duda- el sentido del propio voto situado en un escrutinio público y completo.
  3. Se hace público CUANDO vota QUIEN, de forma dinamica en chat y de forma permanente. Permitiendo que cualquiera se pueda poner en contacto con cualquier votante.
Rectificació: SI, es permet modificar el vot.
Impugnació: SI, es realitza una votació de nulitat/validesa paralela i independen del sentit del vot.